Turun Kisa-Veikkojen

perustaminen

Kärsämäen järjestäytynyt urheilutoiminta lähti liikkeelle torpista, koska muita kokoontumistiloja ei vielä ollut. Kuvassa Ruokosen torppa, jossa perustettiin Maarian Kisa-Tovereiden Kärsämäen osasto 21 maaliskuuta 1921. Kuva: Turkka Helpin yksityiskokoelma


"Kärsämäen osasto perustetaan Ruokosen torpassa

Kärsämäen pojat kävivät Raunistulassa Kisa-Tovereiden harjoituksissa kahden vuoden ajan heti sodan jälkeen. Kisa-Toverit menestyi työväenurheilussa jopa valtakunnan tasolla, mutta Kärsämäkeen haluttiin vähitellen omaa, itsejärjestettyä, urheilutoimintaa. Kisa-Tovereiden Kärsämäen osaston perustava kokous pidettiin 21. maaliskuuta 1921 Ruokosen torpassa. "


Viimeisenä toimintavuotenaan 1926 Kärsämäen osaston viisivuotisjuhlissa koko osastosta otettiin ryhmäkuva. Kuva: TuKV:n arkisto

"Kilpa-Veikkojen lakkauttaminen

Suomessa lakkautettiin 1930-luvun vaihteessa oikeuden päätöksellä monia työväen urheiluseuroja. Lakkautettujen seurojen tilalle syntyneitä uusiakin seuroja voitiin asettaa syytteeseen, etenkin jos uuden seuran johtokunnassa istui edelleen samoja kommunisteiksi tunnettuja henkilöitä. Etsivän Keskuspoliisin (EK) valtuuksilla saatettiin väittää lakkautetun seuran yrittävän uuden seuran perustamisella kiertää lakia. TUL lähettikin uusille seuroille ohjeita siitä, ettei kommunisteja pidä ottaa seuran johtoon, koska teko voitaisiin EK:n puolelta tulkita lakkauttamisperusteeksi.

Kilpa-Veikkojen lakkauttamiseen vaikutti monin tavoin maan hankala poliittinen ilmapiiri. TUL erotti Kilpa-Veikot juuri maksamattomien verojen vuoksi vuoden 1930 alussa. Kilpa-Veikot anoi viela TUL:n jäsenyyttä takaisin kesällä, mutta turhaan. Seuran toiminta tuli mahdottomaksi, koska liittoon kuulumattomuus tarkoitti käytännossä koko toiminnan supistumista, etenkin kilpailujen osalta. TYK:n jäsenyys ei tullut kysymykseen, silla saman vuoden tammikuussa voimaan tulleen yhdistyslain perusteella kaikki kommunistijärjestot voitiin lakkauttaa."


Kärsämäen työväentalo ei ollut vielä valmistunut, kun Maarian Kilpa-Veikot perustettiin Mondolinin torpassa 9 tammikuuta 1927. Kuva: Kosti Mondolin

"Maarian Kisa-Veikot perustetaan

Paikkakunnalle päätettiinkin perustaa kokonaan uusi seura, 30. marraskuuta 1930, Kärsämäen työväentalossa. Seura sai nimekseen Maarian Työväen voimistelu- ja urheiluseura Kisa-Veikot ry. Perustavaa kokousta johti TUL:n Varsinais-Suomen piirin jäsen Artturi Ahti. Johtokuntaan valittiin puheenjohtajaksi Paavali Palonen, varapuheenjohtajaksi Leevi Mondolin, sihteeriksi Veikko Ruokonen ja rahastonhoitajaksi Tauno Mondolin. Muut johtokunnan vakinaiset jäsenet olivat Olavi Paavola, Hjalmar Gröndahl ja Aarne Lundén."

"Jotkut uusista jasenistä olivat huomattavan nuoria: Sihteeri Veikko Ruokonen oli 17-vuotias ja rahastonhoitaja Tauno Mondolin suunnilleen saman ikäinen. Uudessa seurassa haluttiin ilmeisesti "pelata varman päälle". Kun johtokuntaan valittiin nuoret uudet jäsenet, oletettiin toimiluvan saaminen helpommaksi. Ehkä myös hyväksyntä TUL:oon oli varmempaa, kun Kilpa-Veikkojen johdossa olleet EK:n kannalta "epäilyttävät" henkilöt olivat tilapaisesti astuneet syrjaan. Kisa-Veikot liittyi TUL:ään 1. tammikuuta 1931. Ensimmäinen varsinainen toimintavuosi oli 1931, jolloin perustettiin suurin osa jaostoista. Vanhempia jäseniä alettiin valita taas johtokuntaan 1930-luvun puolivalissä."

Lähde: Talonen, Jyrki. Kärsämäestä Kajahtaa! Työväen urheilua ja työväen teatteritoimintaa Turun Kärsämäessä, Turun Kisa-Veikot 70-vuotta 1930-2000

Työväentalon "Rientola" rakentaminen antoi uudelle seuralle paremmat mahdollisuudet toimintaan. Kuva: Lahja Palonen